Chinazolín je organická zlúčenina vzorca C8H6N2. Je to aromatický heterocyklus s bicyklickou štruktúrou pozostávajúcou z dvoch kondenzovaných šesťčlenných aromatických kruhov, benzénového kruhu a pyrimidínového kruhu. Je to svetlo žltá kryštalická pevná látka, ktorá je rozpustná vo vode. Tiež známy ako 1,3-diazanaftalén, chinazolín dostal jeho názov z aza derivátu chinolínu. Hoci materská chinazolínová molekula sa v technickej literatúre zriedkavo uvádza, substituované deriváty sa syntetizovali na liečivé účely, ako sú antimalarické a protirakovinové činidlá,
Schválený afatinib, liek vyvinutý spoločnosťou Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, liek vyrobený spoločnosťou Astellas, na liečbu NSCLC pacientov s nádormi spôsobenými mutáciami EGFR.
Liek lapatinib lieku GlaxoSmithKline bol liecený kardiostimulátom v pokročilom štádiu alebo metastázujúcim karcinómom prsníka v kombinácii s kapecitabínom spoločnosti Roche.

Zobraziť všetko 8 výsledky