Pyrimidín je aromatická heterocyklická organická zlúčenina podobná pyridínu. Jedna z troch diazínov (šesťčlenné heterocykly s dvoma atómami dusíka v kruhu) má atómy dusíka v polohách 1 a 3 v kruhu. 250 Ďalšie diazíny sú pyrazín (atómy dusíka v pozíciách 1 a 4) a pyridazín (atómy dusíka v pozíciách 1 a 2). V nukleových kyselinách sú tri typy nukleobáz pyrimidínové deriváty: cytozín (C), tymín (T) a uracil (U).

Zobraziť všetko 9 výsledky