Pyridín je hustota 0.978 g / cm3. Bod vzplanutia 68 ° F. Výpary sú ťažšie ako vzduch. Toxický pri požití a vdýchnutí. Spaľovanie vytvára toxické oxidy dusíka.
Pyridín je číra kvapalina s zápachom, ktorý je kyslé, drobivé a rybie. Môže sa vyrábať zo surového uhoľného dechtu alebo z iných chemikálií. Pyridín sa používa na rozpustenie iných látok. Používa sa aj na výrobu mnohých rôznych výrobkov, ako sú lieky, vitamíny, potravinárske arómy, farby, farbivá, gumené výrobky, lepidlá, insekticídy a herbicídy. Pyridín môže byť tiež vytvorený z rozpadu mnohých prírodných materiálov v prostredí.

Zobraziť všetko 10 výsledky