chemická zlúčenina je chemická látka pozostávajúca z mnohých identických molekúl (alebo molekulárnych entít) zložených z atómov z viacerých prvkov, ktoré sú spojené chemickými väzbami. Chemický prvok viazaný na rovnaký chemický prvok nie je chemická zlúčenina, pretože je zahrnutý len jeden prvok, nie dva rôzne prvky.

Existujú štyri typy zlúčenín v závislosti od toho, ako sú jednotlivé zložky držané spolu:

molekuly držané spolu kovalentnými väzbami
iónové zlúčeniny držané spolu iónovými väzbami
intermetalické zlúčeniny držané spoločne kovovými väzbami
určité komplexy držané spolu koordinačnými kovalentnými väzbami.

Zobrazené 1-12 of 32 výsledky