Heterocykly sú všadeprítomné v prírode, s rôznymi priemyselnými aplikáciami a vo všetkých aspektoch nášho života. V prírode sa vyskytujú vo viacerých formách a majú obrovský biochemický význam - "molekuly života". Aplikácie heterocyklov, ktoré sú čerpané z chémie, biológie, medicíny, poľnohospodárstva a priemyslu, sú legiou.
Heterocyklická zlúčenina alebo kruhová štruktúra je cyklická zlúčenina, ktorá má ako členov svojich kruhov atómy aspoň dvoch rôznych elementov. Heterocyklická chémia je oblasť organickej chémie, ktorá sa zaoberá syntézou, vlastnosťami a aplikáciami týchto heterocyklov.
Príklady heterocyklických zlúčenín zahŕňajú všetky nukleové kyseliny, väčšinu liečiv, väčšinu biomasy (celulózu a príbuzné materiály) a mnoho prírodných a syntetických farbív

Zobrazené 1-12 of 21 výsledky