Chirality je geometrická vlastnosť niektorých molekúl a iónov. Chirálna molekula / ión nie je na svojom zrkadlovom zobrazení nadradený. Prítomnosť asymetrického uhlíkového centra je jednou z niekoľkých štrukturálnych vlastností, ktoré indukujú chirality v organických a anorganických molekulách.
Jednotlivé enantioméry sa často označujú buď ako pravou rukou alebo ľavou rukou. Chiralita je dôležitá úvaha pri diskusii o stereochémii v organickej a anorganickej chémii. Koncept má veľký praktický význam, pretože väčšina biomolekúl a liečiv je chirálna.
Mnohé biologicky aktívne molekuly sú chirálne, vrátane prirodzene sa vyskytujúcich aminokyselín (stavebných kameňov bielkovín) a cukrov. V biologických systémoch je väčšina týchto zlúčenín rovnaká chirality: väčšina aminokyselín je ľavotočivá (l) a cukry sú pravotočivé (d). Typické prirodzene sa vyskytujúce proteíny sú vyrobené z 1-aminokyselín a sú známe ako ľavostranné proteíny; porovnateľne vzácnejšie d-aminokyseliny produkujú pravostranné proteíny.

Zobraziť všetko 4 výsledky