Azetidín je nasýtená heterocyklická organická zlúčenina obsahujúca tri atómy uhlíka a jeden atóm dusíka. Je to kvapalina pri izbovej teplote so silným zápachom amoniaku a je silne zásaditá v porovnaní s väčšinou sekundárnych amínov.
Azetidín a jeho deriváty sú relatívne vzácne štrukturálne motívy v prírodných produktoch. Predovšetkým sú kľúčovou zložkou kyseliny muginovej a penaresidínov. Možno najpopulárnejším prírodným produktom obsahujúcim azetidín je azetidín-2-karboxylová kyselina, neproteínový homológ prolínu.

Zobraziť všetko 4 výsledky