Proces výskumu a vývoja a nový rozvoj trasy

Vlastná syntéza a zmluvný výskum a vývoj

Proces výskumu a vývoja a nový rozvoj trasy

Náš tím na vývoj chemikálií, ktorý tvorí viac než vedcov spoločnosti 50 v našich krajinách, prevyšuje očakávania aj v tých najnáročnejších projektoch. Práca v najmodernejších laboratóriách vybavených najnovšími procesnými a analytickými prístrojmi účinne uskutočňuje vyhľadávanie trasy, rýchly vývoj procesov, optimalizáciu reakčných podmienok na zväčšenie materiálov pre predklinické pokusy alebo veľkoplošnú výrobu.

S podporou nášho expertného tímu analytikov, chemických inžinierov a profesionálov v oblastiach zabezpečenia kvality, rýchlo a efektívne rozvíjame škálovateľné výrobné procesy, ktoré uspokoja vašu potrebu.