Stavebné bloky na vyhľadávanie liekov

Obrázky webových stránok APIMO

Stavebné bloky na vyhľadávanie liekov

APICMO for Drug Discovery je kognitívne riešenie založené na oblakoch, ktoré analyzuje vedecké poznatky a údaje na odhalenie známych a skrytých spojení, ktoré môžu pomôcť zvýšiť pravdepodobnosť vedeckých objavov.

Platforma umožňuje výskumníkom vytvárať nové hypotézy pomocou dynamických vizualizácií, predpovedí podporovaných dôkazmi a spracovania prirodzeného jazyka vyškolených v oblasti vedy o živote.

APICMO for Drug Discovery môže zrýchliť identifikáciu nových kandidátov na drogy a nových liečebných cieľov využitím potenciálu veľkých údajov.